Aktualności

„Idźcie i zapalajcie wszystkich!”

W poniedziałek, 13 sierpnia 2018 r., w opactwie benedyktyńskim St. Ottilien pod Monachium, rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Mottem spotkania salwatorianów z całego świata są słowa: „Idźcie i zapalajcie wszystkich!”, zaczerpnięte z notatek założyciela, o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, w jego dzienniku duchowym.
Prosimy o modlitwę w intencji kapituły i owocnej realizacji charyzmatu salwatoriańskiego w Kościele i świecie!

Czytaj więcej: „Idźcie i zapalajcie wszystkich!”

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień

Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasi przodkowie mieli aspiracje, aby wydźwignąć Polskę z niewoli ku niepodległości. Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej walki i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu bohaterów tamtych czasów zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem walki o niepodległość.

Czytaj więcej: Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień

Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie, tak i Ja was ślę

Z dniem 1 lipca 2018 r., ku radości wielu parafian, pracę w naszej wspólnocie w Krzyżu Wielkopolskim rozpoczął Ks. Jewgenij Żukowski SDS, który w maju przyjął święcenia kapłańskie.
W niedzielę, 22 lipca, Neoprezbiter odprawił Mszę Świętą prymicyjną w nowym miejscu posługi duszpasterskiej. Eucharystia rozpoczęła się uroczystą procesją. Mszę Św. sprawował Ks. Żenia wraz z proboszczem - Ks. Tomaszem Sanderem SDS, który wygłosił kazanie.

Czytaj więcej: Tak jak Ojciec Mój posłał Mnie, tak i Ja was ślę

Duch święty przynagla nas

„Duch Święty przynagla nas” to tytuł listu pasterskiego Konferencji  Episkopatu Polski na tegoroczną Niedzielę Miłosierdzia. Biskupi podkreślają w nim rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi do pełni życia. Za Ojcem Świętym Franciszkiem przypominają, że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. Przywołują też nauczanie Benedykta XVI, który w encyklice „Deus Caritas est” pisał, że „Duch Święty na nowo rozpala serca wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak, jak Chrystus ich umiłował”.

Czytaj więcej: Duch święty przynagla nas

Życzenia wielkanocne 2018

Kochani Parafianie, Drodzy Goście!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu duszpasterzy, Salwatorianów życzę głębokiego przeżycia Tajemnicy Paschalnej. Niech Zmartwychwstały Pan rozjaśni naszą ciemność i obudzi w nas pragnienie szukania Go. Niech zaprowadzi nas do pustego grobu, byśmy zobaczyli, że to Jezus jest Tym, który może odsunąć każdy kamień w naszym życiu. Radujmy się – Jezus żyje i jest z nami! Szczęść Boże! 

Triduum Paschalne 2018

Triduum Paschalne 2018 r. - Parafia p.w. NSPJ w Krzyżu Wielkopolskim

W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej parafii liturgię rozpoczniemy o godzinie 18.00. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Adoracja potrwa do godziny 22.00.

Czytaj więcej: Triduum Paschalne 2018

Dodatkowe informacje