Aktualności

Dzień Skupienia zespołów Synodalnych

W sobotę 5 października w Skrzatuszu odbył się dzień skupienia zespołów Synodalnych. Tematem dnia skupienia była rola świeckich w Liturgii. Nasi przedstawiciele brali w nim czynny udział. Być może i u nas znajdą się chętni do podjęcia posługi lektora. Serdecznie zapraszamy.


 

Misje Święte ruszyły

Włożenie stułPrzekazanie kluczy

Czas misji Świętych to dar od Boga specjalnie dla Ciebie. Nie zmarnuj go. Przyjdź.

Program Misji Świętych

Program Misji Świętych w Krzyżu Wielkopolskim

9 – 16 czerwca 2019 r.

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”

 

Sobota, 08. 06. 2019 r.

1745      Wprowadzenie Misjonarzy

             Przekazanie stuł i kluczy

             Veni Creator

1800      Msza Święta z nauką na rozpoczęcie Misji Świętych

 

Niedziela 09. 06. 2019 r.

„W mocy Bożego Ducha”

645  Koronka do Bożego Miłosierdzia

700 Msza z nauką na rozpoczęcie Misji Świętych

830 Msza Św. z nauką ogólną

1000 Msza Święta z nauką do dzieci

1200 Msza Święta z nauką ogólną

1730 Różaniec

1800 Msza Św. Z nauką ogólną

       Nabożeństwo do Najświętszego serca Pana Jezusa

2040 Przygotowanie do Apelu

2100 Apel Maryjny

Kościoły filialne: 900; 1030; 1200 Msze Święte z nauką ogólną

 

Poniedziałek 10. 06. 2019 r.

Dzień pamięci zmarłych

„Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25)

745 Koronka do Miłosierdzia Bożego

800 Msza Św. Z nauką ogólną

930 Spotkanie i nauka dla dzieci klas I-III

1100 Spotkanie i nauka dla dzieci klas IV-VI

1230 Spotkanie i nauka dla młodzieży klas VII-VIII i III gimnazjum

1730  Różaniec

1800 Msza Św. Dla całej parafii

       Procesja za zmarłych do pięciu stacji z wypominkami

2040 Śpiew

2100 Apel Maryjny

 

Wtorek 11. 06. 2019 r.

Dzień Bożego Miłosierdzia

„W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,20)

745 Koronka do Miłosierdzia Bożego

800 Msza św. z nauką ogólną

930 Spotkanie i nauka dla klas I-III

1100 Spotkanie i nauka dla klas IV-VI

1230 Spotkanie i nauka dla klas VII-VIII i III gimnazjum

1730 Różaniec

1800 Msza św. z nauką ogólną

       Nabożeństwo przebłagalne z Adoracją Najświętszego Sakramentu

2040 Śpiew

2100 Apel Maryjny

Kościoły Filialne:1800Brzegi; 1915 Huta Szklana i Lubcz

 

Środa 12. 06. 2019 r.

Dzień spowiedzi świętej

„Wstanę i pójdę do Ojca” (Łk 15,18)

745 Koronka do Miłosierdzia Bożego

800 Msza św. z nauka ogólną

930Spotkanie i nauka dla klas I-III

1100Spotkanie i nauka dla klas IV-VI

1230 Spotkanie i nauka dla klas VII-VIII i III gimnazjum

1730 Różaniec

1800 Msza św. z nauka ogólną

       Nauka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

2040 Śpiew

2100 Apel Maryjny

 

Czwartek 13. 06. 2019 r.

Dzień chorych i w podeszłym wieku

„Panie, oto choruje ten, którego miłujesz” (J 11,3)

745 Koronka do Bożego Miłosierdzia

800 Msza Święta z nauką ogólną

930 Spowiedź chorych i starszych

1000 Msza św. z nauką dla chorych i w podeszłym wieku

       Adoracja połączona z błogosławieństwem na sposób lourdzki dla chorych

       i starszych całej parafii

       Odwiedziny chorych obłożnie chorych w parafii

1630  Msza Święta dla dzieci ku czci Świętego Antoniego z Padwy

1730 Różaniec

1800 Msza św. z nauką ogólną

       Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kościoły Filialne: 1800 Huta Szklana; 1915 Brzegi i Lubcz

2040 Śpiew pieśni Maryjnych

2100 Apel Maryjny

 

Piątek 14. 06. 2019 r.

Dzień Pojednania Rodzin

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15, 4)

745 Koronka do Bożego Miłosierdzia

800 Msza św. z nauka ogólną

1730 Różaniec

1800 Msza św. z nauka dla Rodzin

       Nabożeństwo opowiedzenia się za Jezusem i Maryją

       Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

        Zakończenie Apelem Maryjnym

 

Sobota 15. 06. 2019 r.

Dzień Maryjny

„Oto Matka twoja!” (J 19,27)

745 Koronka do Bożego Miłosierdzia

800  Msza Święta z nauką ogólną

1000 Msza św. z nauką dla matek z małymi dziećmi (do klasy II włącznie)

 

1730 Różaniec

1800 Msza św. z nauką ogólną

       Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa

2040 Śpiew

2100 Apel Maryjny

 

Niedziela 16. 06. 2019 r

„Wy jesteście świadkami tego!” (Łk 24,48)

645 Koronka do Bożego Miłosierdzia

700Msza Święta z nauką ogólną

830  Msza św. z nauką ogólną

1000 Msza św. z nauką dla dzieci

1200Msza Święta z nauką ogólną

1500 Msza św. na zakończenie Misji Świętych

       Procesja z Krzyżem

       Adoracja Krzyża

       Uroczyste błogosławieństwo na zakończenie Misji Świętych

Kościoły Filialne: 900; 1030; 1200Msze Święte z nauką ogólną

List Misjonarzy

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

 

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

          Na początek chcemy wszystkich, całą parafię, bardzo serdecznie pozdrowić. Ogarnięci Bożą radością, informujemy, że na prośbę Waszego Proboszcza my, duchowi synowie św. Franciszka z Asyżu – Bernardyni, przeprowadzimy w Waszej Parafii Misje Święte.

          Długa tradycja mówi nam, że Misje Święte to celebrowanie tajemnicy zbawienia, to wielkie dni sprawowania głoszonym słowem Bożym i uroczystościami tajemnicy miłosierdzia Bożego. To czas łaski dany nam przez samego Boga, który zaprasza nas do pogłębienia życia wiarą, będącą rękojmią i zadatkiem naszego zbawienia, do umocnienia naszej nadziei, bo tak łatwo ją tracimy w momentach zwątpienia, do rozpalenia serc ogniem Bożej miłości, opartej na przebaczeniu, całkowitym zaufaniu oraz ofiarowaniu siebie.

          Bardzo serdecznie zapraszamy Was na tę ucztę łaski i miłosierdzia. Jesteście przecież ludźmi szlachetnymi i pełnymi dobrej woli. Chcecie ratować świat przed niebezpieczeństwem nowej zagłady, a nasz polski naród przed groźbą niewiary, demoralizacji i nienawiści oraz niezgody. Pragniecie gorąco, by w rodzinach zapanowała miłość, zgoda i wzajemne zrozumienie.

          Żyjemy w nowym XXI wieku i III tysiącleciu chrześcijaństwa. Jest to dla nas wielka łaska, a równocześnie wezwanie, by wiarę i wartości duchowe wdrażać w swoje życie. Coroczne rekolekcje mają na celu pogłębienie życia religijnego, zaś misje generalną naprawę życia wewnętrznego człowieka, który jest Dzieckiem Bożym. Mają zintegrować całą Parafię, jako duchową wspólnotę Dzieci Bożych. Wołamy zatem do Was słowami naszego umiłowanego rodaka, świętego Jana Pawła II: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”.

          Przybywamy do Was jako duchowi synowie św. Franciszka, ale również jako synowie Maryi, Matki Najświętszej, pod okiem której odbywała się nasza duchowa formacja w Kalwarii Zebrzydowskiej, a którą Chrystus dał nam wszystkim za Matkę w czasie agonii na krzyżu. Zechciejmy zatem wraz z Maryją wpatrywać się i wsłuchiwać w Chrystusa. Uczmy się w czasie tych świętych zamyśleń Maryjnej umiejętności rozważania spraw Bożych w nadziei, że w tym znajdziemy pokój ducha i prawdziwe szczęście. Zróbmy więc wszystko cokolwiek powie nam Chrystus, Jej Syn.

          Ten czas Misji Świętych może zadecydować o całym naszym życiu, a nawet o naszym zbawieniu. Dla wielu będą to ostatnie misje w życiu.

          Umiłowani, Siostro i Bracie! Może Chrystus w czasie tych misji chce dać Ci ostatnią szansę na poprawę życia, nawrócenie, porzucenie nałogów i podjęcie ścieżki pokoju, dobra i miłości.     

          Drodzy Młodzi Przyjaciele! Maryja w tym świętym czasie pragnie wskazać Wam właściwą hierarchię wartości i przywrócić wiarę w sens życia przyprowadzając Was do swego Syna Jezusa Chrystusa i ucząc zasłuchania w Jego słowa.

          Kochane Dzieci! Maryja nasza najlepsza Matka, pragnie przez posługę kapłanów i misjonarzy ukazać Wam jak bardzo Chrystus, Jej Syna Was ukochał i jak bardzo pragnie Waszej obecności w Kościele.

          Czcigodni Rodzice, Nauczyciele, Katecheci, Członkowie Grup Parafialnych!!! Zechciejcie zaprosić do udziału w Misjach Świętych swoich najbliższych, krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. Niech nikogo nie zabraknie w tym czasie w świątyni.

          Kochani Chorzy i Cierpiący! Jesteście Skarbem Kościoła. Ofiarujcie swoje modlitwy i cierpienia błagając Boga o bogate owoce misyjne w całej Waszej wspólnocie Parafialnej.

          Zechciejcie Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia każdego dnia, począwszy od pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, czyli od dzisiaj, ofiarować choć „dziesiątek różańca”, polecając intencje Misji Świętych, które przed nami.

          Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem „W mocy Ducha Pańskiego”, a jednocześnie przypada w tym roku 40-lecie pierwszej pielgrzymki dziś Świętego Jana Pawła II do Polski, który wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Chcemy ten święty czas przeżyć pod jego duchowym przewodem. Niech nauczanie Papieża Polaka, stanie się nam na powrót bliskie, gdyż on był nieustannie zatroskany o dobro nas wszystkich, dając wiele wskazań co do życia moralnością, miłosierdziem i troską o nasze życie rodzinne i społeczne, ale nade wszystko troską o rozwój naszej wiary.

          Nich zatem Duch Święty oświeci nas wszystkich swoim światłem, byśmy dobrze przygotowali się do tego wielkiego wydarzenia i jeszcze lepiej je przeżyli dzięki łasce Bożej.

Z wyrazami szacunku i pamięci modlitewnej misjonarze:

o. Lucjusz Wilk OFM

o. Nikodem Sobczyński OFM

Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych

„Wielki Post” Syna Bożego polegał na tym, że wyszedł On na pustynię stworzenia, aby wprowadzić je na nowo do tego ogrodu komunii z Bogiem, który był wcześniej niż grzech pierworodny (por. Mk 1, 12-13; Iz 51, 3). Niech nasz Wielki Post będzie kroczeniem po tej samej ścieżce, aby zanieść nadzieję Chrystusową także stworzeniu, które «zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych» (Rz 8, 21).

Czytaj więcej: Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych

Promieniowanie ojcostwa

„Współcześnie [istnieje] zapotrzebowanie na ojców, którzy potrafią pełnić swoją rolę, łącząc czułość z powagą, wyrozumiałość z surowością, koleżeństwo z autorytetem” – między innymi te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II cytują biskupi w liście pasterskim zapowiadającym XVIII Dzień Papieski. Będziemy go obchodzić w niedzielę, 14 października pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”.

Czytaj więcej: Promieniowanie ojcostwa

Dodatkowe informacje