Aktualności

Daj się dotknąć Jezusowi

Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu pod hasłem "Daj się dotknąć Jezusowi" odbędzie się 16 września. Rejestracja grup jest możliwa za pomocą strony internetowej: www.skrzatusz2017.pl

Czytaj więcej: Daj się dotknąć Jezusowi

Maryja wychowawczynią pokoleń

10 września br. w naszej Ojczyźnie rozpocznie się VII Tydzień Wychowania. Poprzedzać go będzie dzień szczególnego jubileuszu. W piątek, 8 września br. przypada trzechsetna rocznica koronacji drogiego sercom Polaków wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Stąd też refleksja, do której chcemy zaprosić w ramach tegorocznego Tygodnia Wychowania, koncentrować się będzie wokół hasła: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. 

Czytaj więcej: Maryja wychowawczynią pokoleń

Pobudzeni Duchem Świętym na misję

W Niedzielę Dobrego Pasterza, 7 maja 2017 r., rozpoczynamy w Kościele katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku, towarzyszy mu hasło „Pobudzeni Duchem Świętym na misję”.

Czytaj więcej: Pobudzeni Duchem Świętym na misję

Życzenia wielkanocne 2017

Kochani Parafianie, Drodzy Goście!

Krzyż jest tajemnicą, wymaga wiary. Krzyż jest światłem, które oświeca umysł, Szczęśliwy kto mu odda serce i dostanie łaskę miłowania (św. Brat Albert).
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w imieniu duszpasterzy, Salwatorianów życzę niech Jezus, Wschodzące Słońce, który rozprasza ciemności grzechu i odkupionych doprowadza do przyjaźni z Ojcem, napełni Was swoją jasnością oraz miłością i przyjmie Wasze uwielbienie wyśpiewane w radosnym Alleluja! Błogosławionej Paschy!

Triduum Paschalne 2017

Nadchodzący tydzień będzie stał pod znakiem Triduum Paschalnego. Piękne, długie i przez wielu, niezrozumiane uroczystości. W Wielki Czwartek dziękujemy Bogu za Eucharystię i kapłaństwo. Mszą, choć przez wielu odsunięta na dalekie miejsce, pozostaje najważniejszą modlitwą Kościoła. Kapłaństwo, mimo wielu kontrowersji, jest widzialnym znakiem miłości Boga do Jego Ludu. Od kilku lat zmieniła się nieco formuła modlitwy wielkoczwartkowej. Nie tylko prosimy Boga o nowe powołania ale wspieramy tych, którzy już pracują w Winnicy Pańskiej. W Wielki Piątek Kościół pogrąży się w rozważaniu tajemnicy śmierci Chrystusa. W sobotę, przyjdziemy z pokarmami do błogosławieństwa i uroczystość błogosławieństwa ognia i wody. Zapraszamy wszystkich parafian nie tylko do uczestnictwa ale pogłębienia swojej wiedzy na temat Triduum Paschalnego.

Liturgia Triduum Paschalnego należy do najważniejszych i najpiękniejszych w całym roku liturgicznym, zapraszamy do udziału w nabożeństwach:

Czytaj więcej: Triduum Paschalne 2017

Odkryjmy dar Słowa Bożego i drugiego człowieka

Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

Czytaj więcej: Odkryjmy dar Słowa Bożego i drugiego człowieka

Dodatkowe informacje