Aktualności

Spotkanie z Aniołem od młodzieży

W sobotę 11 maja 2013 r. na godz. 10.00 zapraszamy młodzież trzecich klas gimnazjum przygotowującą się do bierzmowania oraz chętną młodzież na kilku godzinny dzień skupienia, który poprowadzi ksiądz Łukasz Anioł z Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej.

Ksiądz Łukasz Anioł jest jednym z duszpasterzy RMSu. Słynie  z własnej par niebiańskich skrzydeł, radosnego usposobienia i zamiłowania do konserwacji powierzchni płaskich ( chropowatych i wszystkich innych też).  Od 2011 roku przewodniczy RMSowej grupie pielgrzymki wrocławskiej. Duszą jest Włochem, a sercem RMSowcem. Słynie z wkręcania w żarty, które potem wspomina się przez lata. Temu co robi poświęca  zawsze całe serce

Słowo biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka o rozbudowie diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w Skrzatuszu

Drodzy Bracia i Siostry! W liturgii czytań dzisiejszej niedzieli ewangelista św. Jan dzieli się z nami widzeniem Świętego Miasta Jeruzalem, które stało się miejscem przebywania Boga z ludźmi wszystkich czasów. Zmartwychwstały Jezus sprawia, że spotkanie z Nim objawia nam wszystko w nowym świetle, nadając wydarzeniom świata i naszego życia nowy sens.

Dzięki łasce zmartwychwstania świątynią staje się każdy z nas i my wszyscy, jako wspólnota, kiedy przeżywamy spotkanie z żywym Bogiem. Przez wieki szczególnym miejscem doświadczania łask działającego Boga były sanktuaria. Pielgrzymka do sanktuarium obdarowuje mocą pogłębionej wiary w Boga, odnową ducha i wzajemnej miłości, wielu doświadcza tam również powrotu do zdrowia. Świadectwem tego są liczne wota i spisane relacje, a pobożność i wdzięczność pielgrzymującego ludu nadawały tym miejscom sławę, potwierdzały ich szczególną świętość i wybór ich przez samego Boga.

Czytaj więcej: Słowo biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka o rozbudowie diecezjalnego Sanktuarium Maryjnego w...

Powołania znakiem nadziei opartej na wierze

Powołania rodzą się we wspólnotach, które żyją w klimacie głębokiej wiary i dają wyraźne świadectwo przylgnięcia do Ewangelii. Tę prawdę przypomina papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W IV Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia, będzie on obchodzony po raz 50.

„Miłość Boga idzie drogami czasem trudnymi do przewidzenia, lecz zawsze dociera do tych, którzy pozwalają się znaleźć” – napisał w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania papież Benedykt XVI. Zachęcił w nim młodych, aby nie lękali się pójść za Chrystusem, postawić Go na pierwszym miejscu – przed rodziną, pracą, osobistymi zainteresowaniami i samymi sobą.

Czytaj więcej: Powołania znakiem nadziei opartej na wierze

Biblio, ojczyzno moja

Razem z najbliższym numerem tygodnika „Gość Niedzielny”, datowanym na 14 kwietnia 2013 r., będzie rozprowadzana płyta DVD z filmem pt. „Biblio, ojczyzno moja”, przygotowanym we współpracy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i salwatoriańskiego Studio Katolik TV.

Film „Biblio, ojczyzno moja” został przygotowany z myślą o tym, by zachęcić do modlitewnego czytania Biblii i by rozkochać w Słowie, którego nie zastąpi żadne inne słowo. Okazją do jego rozpowszechnienia jest Tydzień Biblijny, rozpoczynający się w III Niedzielę Wielkanocną.

Czytaj więcej: Biblio, ojczyzno moja

Dzień Świętości Życia - duchowa adopcja

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi także Dzień Świętości Życia. Tego dnia wierni biorą udział w modlitewnych spotkaniach w intencji obrony życia, podczas Mszy św. mogą się podjąć duchowej adopcji nienarodzonego dziecka.

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa Pana naszego.

Czytaj więcej: Dzień Świętości Życia - duchowa adopcja

Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga

Zmartwychwstały Chrystus pozdrawia nas dziś trzykrotnie wymownymi słowami: Pokój wam! Ukazując zaś swym uczniom przebite ręce i bok, dodaje: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22b-23). W przeżywanym Roku Wiary słowa te stają się zwiastunem prawdziwego pokoju serca oraz tej nadziei, która ma swoje źródło w tajemnicy krzyżowej drogi, męki i śmierci Jezusa, a nade wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania. Miłosierny Pan daje nam udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i Szatanem. W spotkaniu zaś z Tomaszem Apostołem wzywa nas do żywej wiary, która nie potrzebuje zewnętrznych dowodów, lecz harmonii umysłu i serca ucznia – z umysłem i sercem Mistrza!

Czytaj więcej: Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga

Dodatkowe informacje