Aktualności

Wigilia i Uroczystość Bożego Narodzenia

Uroczystość Bożego Narodzenia wprowadzono do kalendarza świąt kościelnych w IV wieku.  Dwieście lat później ustaliła się tradycja wieczornej kolacji, zwanej wigilią. Wieczerza wigilijna jest niewątpliwie echem starochrześcijańskiej tradycji wspólnego spożywania posiłku, zwanego z grecka agape, będącego symbolem braterstwa i miłości między ludźmi. Gdy w drugiej połowie IV w. Synod w Laodycei zabronił biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do domów wiernych. W Polsce Wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przyjęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII w. Istota Uroczystości Bożego Narodzenia zdecydowanie przekracza fakt historyczny narodzin Jezusa w Betlejem. Kościół raduje się, że nadszedł upragniony Zbawiciel, który odnawia dzieło stworzenia i naprawia skutki grzechu.Kościół wyznaje, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem, naszym Panem.

Czytaj więcej: Wigilia i Uroczystość Bożego Narodzenia

Dasz wiary?

Możesz je spędzić przed telewizorem. Możesz je spędzić z rodzicami na wspólnym wyjeździe. Możesz je spędzić w domu zanudzając się na śmierć. I możesz je w końcu spędzić przed komputerem. Ale możesz je również spędzić w ciekawej i interesującej formie, w gronie młodych osób. O czym mowa? Oczywiście o feriach zimowych, które zbliżają się do nas w zawrotnym tempie. Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej zaplanował na tegoroczny odpoczynek między semestrami trzy turnusy ferii w górach, na które zaprasza wszystkich młodych. Co będzie się działo? Oj, wiele. Białe szaleństwo na nartach lub deskach, zabawa, spotkania, pogaduchy, modlitwy. To tylko niektóre punkty naszych wspólnych ferii. Każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Trzeba tylko się zdecydować i wypełnić zgłoszenie. Czekamy na CiebieCool
Trzy turnusy odbędą w następujących terminach i miejscach:

Czytaj więcej: Dasz wiary?

List pasterski Biskupa Diecezjalnego na Adwent 2012

Biskup Edward Dajczak skierował do swoich diecezjan list na Adwent 2012 roku.  Zatytułował go "Z Maryją, naszą Skrzatuską Matką, kształtujmy chrześcijaństwo wyróżniające się sztuką modlitwy".

Napisał w nim: "Nasza Diecezja, przeżywając Rok Wiary i przygotowując się do 25-lecia koronacji Skrzatuskiej Piety koronami papieskimi, powierza się opiece i przewodnictwu Maryi. Nikt z ludzi nie zaufał Bogu tak, jak Ona. Zechciejmy więc, prowadzeni słowami Pisma Świętego, uważnie przyglądać się Jej wierze i uczmy się od Niej odwagi do powierzenia swojego życia Bogu. (...)

Proszę więc Was, Drodzy Diecezjanie, byśmy w duchu wiary Maryi pielgrzymowali do Skrzatusza, stając z naszą Bolesną Matką pod krzyżem Jezusa, Jej Syna. Byśmy od Niej uczyli się wiary ufnej i mocnej, która otworzy nasze serca na Boga i uzdolni nas do kochania miłością podarowaną nam przez Niego. Byśmy mogli wyśpiewać Magnificat z Maryją i dziękować za każde dobro, które Bóg czyni w nas i przez nas naszym bliźnim. (...)

Siostry i Bracia! Wstępujmy do maryjnej szkoły, ucząc się wiary i odmawiając różaniec, rozważajmy razem z Nią główne wydarzenia z życia Jezusa, powierzając Bogu wszystkie ważne sprawy naszego życia, naszych rodzin, wspólnot, Diecezji i naszego narodu."

Czytaj więcej: List pasterski Biskupa Diecezjalnego na Adwent 2012

Idźmy w ciemno za Światłością!

Oj będzie się działo!!! Startujemy!!!

Przed nami kolejny „Adwent”. Łacińskie „Adventus” - oznacza przyjście naszego Pana i Zbawiciela. Liturgia adwentowa wzywa nas do czuwania, abyśmy nie zmarnowali naszego życia. Adwent jest także czasem przygotowania na pamiątkę pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, tj. na Uroczystość Bożego Narodzenia.
W czasie Adwentu szczególnie towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna, Patronka adwentowego czuwania.

Tegoroczne Roraty przeżywać będziemy ze świadkami wiary, którzy bezwarunkowo oddali swoje życie Panu Bogu – za Światłem poszli w ciemno. Uczestnicy Rorat będą poznawać drogę wiary wielkich świętych doktorów Kościoła, ale także świętych rodziców i świętych dzieci.

Pierwszego dnia Rorat dzieci otrzymają dużą pionową planszę (podobna będzie w dekoracji w kościele) z wizerunkiem Pana Jezusa z Cefalu (oficjalny wizerunek Roku Wiary). W kolejne dni otrzymają obrazki z wizerunkami świętych, które będą przyklejać na planszę.

Zapraszamy przez cały Adwent, od poniedziałku do piątku, na Roraty do naszego kościoła parafialnego na godz. 1800. Szczególnie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież!

O królowaniu Jezusa Chrystusa

Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36). W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.

Czytaj więcej: O królowaniu Jezusa Chrystusa

Dodatkowe informacje