Aktualności

Kolejny krok w procesie beatyfikacyjnym O. Jordana

Z radością informujemy, że w procesie beatyfikacyjnym naszego Założyciela dokonał się kolejny krok. W piątek, 12 sierpnia 2016 r., w kurii diecezjalnej w Jundiaí w Brazylii odbyła się ostatnia sesja, kończąca dochodzenie diecezjalne w procesie dotyczącym domniemanego cudu przez wstawiennictwo O. Jordana.

 

Sesji tej przewodniczył bp Vincente Costa, a uczestniczyli w niej urzędnicy związani z procesem: delegat biskupi, promotor sprawiedliwości, notariusze, biegły lekarz, jak również ks. Francisco Sydney de Macedo Gonçalves, wicepostulator, ks. Álvaro Macagnan, przełożony prowincjalny prowincji brazylijskiej, ks. Samuel Alves Cruz ze wspólnoty w Jundiaí, ks. Adam Teneta, postulator generalny, a także przedstawicielki Sióstr Salwatorianek i Salwatorianie Świeccy.
W czasie sesji oficjalnie uznano proces diecezjalny za zakończony, a Biskup, urzędnicy oraz wicepostulator złożyli przysięgę dotyczącą starannego wykonania powierzonych im zadań. Oryginalne akta procesu zostały zapieczętowane i będą przechowywane w archiwum diecezjalnym, podczas gdy dwie kopie dokumentów, również oficjalnie zamknięte i zapieczętowane, zostały przekazane ks. Adamowi Tenecie, któremu powierzono zadanie posłańca, odpowiedzialnego za przekazanie ich do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kolejna część procesu odbędzie się w Rzymie i jej istotą będzie studium przedstawionego materiału w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dopiero jeśli ostateczna opinia Kongregacji i decyzja Papieża będą pozytywne, wydarzenie będzie można uznać za cud przez wstawiennictwo O. Jordana. Prosimy o Waszą gorącą modlitwę w intencji tego etapu procesu beatyfikacyjnego. Jednocześnie czujemy się tym bardziej wezwani do modlitwy przez wstawiennictwo Założyciela we wszystkich naszych potrzebach."
(Informationes SDS, Vol XI, Nr 23, październik 2016 Rzym)

Modlitwa o beatyfikację Ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana:

Jezu, Zbawicielu świata, który udzieliłeś swojemu słudze Franciszkowi daru głębokiej i żywej wiary, niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, prosimy Cię, wsław go tu na ziemi chwałą błogosławionych a za jego wstawiennictwem udziel nam łaski (...), o którą Cię pokornie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Joomla templates by a4joomla