Aktualności

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Mając na względzie dobro duchowe wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz kierując się nauczaniem Ojca Świętego Franciszka zawartym w bulli Misericordiae Vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. a także w Jego liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji arcybiskupa Rino Fisichelli z dnia 1 września 2015 r. którym udzielił odpustu z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ogłaszam, że w czasie trwania jubileuszu, tj. od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia 20 listopada 2016 r., istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego od kary doczesnej za swoje grzechy lub ofiarowania go za dusze wiernych zmarłych.

Odpust jubileuszowy można uzyskać pod następującymi warunkami:

 

1. pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w wyznaczonych kościołach diecezji,

2. spowiedź sakramentalna (stan łaski uświęcającej),

3. uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii św.,

4. odmówienie wyznania wiary i refleksja nad miłosierdziem,

5. modlitwa za papieża oraz w intencjach, które papież nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata,

6. brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Drzwi Święte (Bramy Miłosierdzia) będą otwarte w następujących kościołach:

- kościół katedralny pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie,

- kościół konkatedralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu,

- sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu,

- sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej,

- sanktuarium św. Józefa Oblubieńca NMP w Słupsku,

- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku,

- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Pile,

- kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Sławnie,

- kościół pw. św. Ottona w Słupsku,

- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku,

- kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świdwinie,

- kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Wałczu.

Ludzie chorzy i starzy, którzy często nie są w stanie wyjść z domu, mogą uzyskać odpust poprzez przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją choroby i cierpienia oraz przyjmując Komunię świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

Więźniowie, mogą uzyskać odpust w kaplicach więziennych, a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte.

Wszyscy wierni mogą uzyskać odpust również za każdym razem, kiedy osobiście wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy.

Jednocześnie ogłaszam, że w Roku Jubileuszowym papież Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszania z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

Na przeżywanie Świętego Roku Miłosierdzia wszystkim Diecezjanom życzę wszelkich łask Bożych i z serca błogosławię.

+ Edward Dajczak

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Joomla templates by a4joomla